Logo_download

Mensen met diabetes hebben drie keer zoveel kans op tuberculose dan de doorsnee bevolking. Bovendien is bij diabetici de kans groter dat de tuberculosebehandeling faalt en de ziekte weer terugkeert. Het Radboudumc leidt een groot internationaal onderzoek naar de beste manier om beide ziekten geïntegreerd aan te pakken en meer zicht te krijgen op de onderliggende mechanismen. Dat schrijven onderzoekers van het Radboudumc vandaag in The Lancet Diabetes Endocrinology. 

In de afgelopen jaren is de relatie tussen diabetes en tbc in allerlei landen bevestigd. Wereldwijd stijgt het aantal patiënten met diabetes sterk. Omdat diabetes het risico op tbc verhoogt, vormt het een bedreiging voor de tbc bestrijding. Meer dan tien procent van de tbc infecties wereldwijd is inmiddels puur het gevolg van diabetes. In Nederland is tuberculose (tbc) een relatief zeldzame ziekte, met minder dan 1000 gevallen per jaar. Wereldwijd is tbc echter nog altijd een enorm probleem. Jaarlijks krijgen ruim 8 miljoen mensen tbc en meer dan een miljoen mensen overlijden aan deze infectieziekte. 
 
Bij diabetespatiënten met tbc heeft Nijmeegs onderzoek verlaagde bloedspiegels van tbc middelen en een veranderde immuunreactie aangetoond. Bovendien blijkt de behandeling van suikerziekte erg lastig als mensen tegelijkertijd voor tbc worden behandeld. Kennelijk beïnvloeden de ziekteprocessen elkaar en mogelijk geldt dat ook voor de gebruikte medicijnen. Onderzoeker dr. Reinout van Crevel: “Om beter te begrijpen hoe dat precies in elkaar zit en de zorg verder te verbeteren is dringend meer onderzoek nodig.”
 
Daarom nam Van Crevel, verbonden aan de afdeling Interne Geneeskunde van het Radboudumc, het initiatief voor een Europese subsidieaanvraag, samen met collega’s uit acht andere landen. Het TANDEM programma - dat staat voor ‘Tuberculosis and Diabetes Mellitus’ - is hiervan het resultaat. Van Crevel: “TANDEM richt zich allereerst op patiëntenzorg en beleid rond tbc en suikerziekte.” De TANDEM groep heeft al honderden patiënten in allerlei klinieken en ziekenhuizen in Peru, Zuid-Afrika, Roemenië en Indonesië in het onderzoek betrokken. 
 
© Nationale Zorggids