Logo_logo_vumc

De Raad van Toezicht van Stichting VU-VUmc maakt vandaag bekend dat prof. dr. W.A.B. Stalman (1951), decaan en vicevoorzitter van de raad van bestuur van VU medisch centrum, per 1 maart 2015 zijn bestuurlijke loopbaan zal afsluiten en met emeritaat zal gaan. Zijn emeritaat valt samen met het afronden van een zittingsperiode van acht jaar als lid van de raad van bestuur en met de huidige stabiele bestuurlijke situatie bij VUmc.

Bij VUmc is onder leiding van Wim Stalman een integrale benadering van onderwijs en onderzoek tot stand gebracht. Mede daarom heeft VUmc een uitstekende wetenschappelijke positie als best scorend academisch medisch centrum in Nederland en vijftiende in Europa. Nu de ontwikkeling van VUmc een nieuwe fase is ingegaan, heeft de Raad van Toezicht, in overleg met Wim Stalman, besloten te komen tot de beëindiging van zijn lidmaatschap van de raad van bestuur.

De Raad van Toezicht zal de functie van decaan, tevens lid van de raad van bestuur van VUmc, op korte termijn gaan invullen.

© Nationale Zorggids