Normal_rivm_logo

(Novum) - Vorig jaar waren er geen grote uitbraken van de luchtweginfectieziekten legionella, papegaaienziekte, Q-koorts en tuberculose. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag op basis van jaarlijks onderzoek.

In 2013 werden slechts negentien patiënten met Q-koorts gemeld, tegenover 66 in 2012. Q-koorts valt net als legionella, papegaaienziekte en tuberculose onder de zogenoemde meldplichtige luchtweginfectieziekten. Deze ziekten moeten als ze opduiken worden gemeld zodat maatregelen kunnen worden genomen om uitbraken te voorkomen.

Van besmettingen met de legionellabacterie kwamen 308 meldingen binnen, van de papegaaienziekte 51 en van tuberculose 848. In mei bleken daarnaast voor het eerst in Nederland twee patiënten het dodelijke MERS-virus onder de leden te hebben. In juni meldde het RIVM dat de twee, die het virus opliepen tijdens een reis naar Saudi-Arabië, weer thuis waren. Middle East Respiratory Syndrom wordt veroorzaakt door een longvirus en kan leiden tot koorts, ademhalingsproblemen, longontsteking en nierfalen.

Het afgelopen griepseizoen was daarnaast erg mild. Het aantal mensen dat met griepachtige klachten bij de huisarts kwam lag begin dit jaar vier weken lang boven de epidemische grens. Het griepseizoen daarvoor was met achttien weken de langstdurende in 25 jaar, meldde het RIVM eerder. Dat die epidemie zo lang aanhield, kwam doordat er vier verschillende griepvirussen rondwaarden.

Griep en longontsteking leiden elk jaar tot veel ziekenhuisopnames en sterfte in Nederland. In mei maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek echter nog bekend dat het aantal mensen dat begin dit jaar is gestorven, ruim tien procent lager lag door de milde winter en doordat slechts een milde griepepidemie had rondgewaard. In 2012 en 2013 overleden relatief meer mensen vanwege griepepidemieën en de koudere winters in die jaren.

Afgelopen griepseizoen kwamen ook minder mensen met een longontsteking bij de huisarts dan voorgaande seizoenen, maar het aantal patiënten met longontstekingen in verpleeghuizen bleef gelijk.