Normal_groente

Het Voedingscentrum herziet haar advies over het eten van nitraatrijke groente. Consumenten hoeven niet langer op te letten hoe vaak per week ze nitraatrijke groente als spinazie, sla of bietjes eten. Volgens het centrum is het gevaar voor teveel nitraat 'verwaarloosbaar' en daarom wordt het advies om dit maximaal twee keer per week te eten ingetrokken. 

Eerder ging het Voedingscentrum ervan uit dat er door het veel eten van nitraatrijke groenten een gevaar bestaat om veel nitraat binnen te krijgen. De stof is ongevaarlijk, maar kan door het lichaam worden omgezet in nitriet, wat weer kan worden omgevormd tot 'mogelijk kankerverwekkende' nitrosamines. Omdat het risico klein, maar vermijdbaar was, raadde het Voedingscentrum aan daarom maximaal twee keer per week deze groentes te eten. 
 
Ook het advies om nitraatrijke groente niet met vis en schelpdieren te combineren wordt ingetrokken. De hieruit voortkomende nitrosamines zijn dusdanig klein dat er geen gezondheidsrisico is. 
 
Twee blijvende adviezen 
De twee adviezen die wel van kracht blijven zijn om water uit privébronnen niet te gebruiken voor flesvoeding en om niet dagelijks nitraatrijke supplementen als bietensap te consumeren. Bovenop een normale dagelijkse hoeveelheid nitraat kan dit teveel worden. Water uit privébronnen kan een verhoogde hoeveelheid nitraat bevatten, wat gevaarlijk is voor baby's. Kraanwater is wel geschikt.
 
© Nationale Zorggids