Normal_normal_infant_with_cochlear_implant

Op vrijdag 14 november organiseert Kentalis een informatieochtend die in het teken staat van dove kinderen en de bijkomende beperkingen. De bijeenkomst gaat over cochleaire implantatie. Ouders en CI-teams informeren ouders over de mogelijkheden voor implantatie van het gehoorapparaat bij hun kinderen. Dit meldt Koninklijke Auris Groep.

Een cochleair implantaat is een apparaat dat aan dove kinderen en volwassenen de mogelijkheid biedt weer iets te horen. Het implantaat bestaat uit een uitwendig en een inwendig (geïmplanteerd) gedeelte. Er zijn landelijk acht CI-teams. Deze teams zijn verbonden aan acht universitaire centra en verzorgen zowel de operatie, het instellen van het CI-apparaat en de opvang, voorlichting, begeleiding en jarenlange nazorg. Er zullen CI-teams op de bijeenkomst aanwezig zijn om informatie te verstrekken.
 
Programma
10.00   Binnenkomst met koffie en thee
10.30   Filmpje ‘een grotere wereld’
10.35   Onderzoekers Kentalis: Jet Isarin & Nina Wolters
11.15   Ouders: Natasja & Meindert Brouwer en Ton van Soest & Annemiek Littooij   
11.45   Pauze
12.00   Coördinator CI-team RUMC: Esther Dekkers
12.30   Vragen en discussie
12.45   Lunch

De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 13.30 uur en wordt gehouden op 14 november in De Noorderbrug aan de Oostriksdwarsweg 1 in Deventer. Aanmelden kan via j.isarin@kentalis.nl

© Nationale Zorggids