Normal_hoofd__brein__psychose

Onderzoekers van Maastricht UMC+ hebben een subsidie gekregen van ZonMw en de Hersenstichting om onderzoek te doen naar de behandeling van ernstige psychotische aandoeningen. Recent is aangetoond dat ernstige psychiatrische klachten veroorzaakt kunnen worden door antistoffen, afkomstig van het eigen lichaam. De onderzoekers gaan patiënten bij wie die deze antistoffen aanwezig zijn behandelen met immuuntherapie. De studie kan er toe leiden dat vijf procent van de patiënten met een psychotische stoornis mogelijk klachtenvrij gemaakt kan worden. Dat meldt MUMC+.

Ongeveer één procent van de Nederlandse bevolking lijdt aan een ernstige psychotische stoornis, zoals bijvoorbeeld schizofrenie. Hoe dergelijke aandoeningen ontstaan is in de wetenschappelijk wereld nog een grijs gebied, wat daadwerkelijke behandeling van deze ziektes erg lastig maakt. Recent is aangetoond dat antistoffen tegen de hersenen ernstige psychotische klachten kunnen veroorzaken. Het is daarom mogelijk dat een deel van de mensen met een psychotische stoornis eigenlijk een auto-immuunziekte heeft. De Maastrichtse onderzoekers hebben dan ook sterke aanwijzingen dat immuuntherapie tegen deze antistoffen wel eens succesvol zou kunnen zijn om bepaalde psychische aandoeningen bij de bron te bestrijden.

De wetenschappers gaan voor het onderzoek bloedmonsters van 600 patiënten met een ernstige psychotische stoornis screenen op de aanwezigheid van specifieke antistoffen. Als deze aanwezig blijken te zijn dan wordt gestart met immuuntherapie. Projectleider en neurowetenschapper Pilar Martinez van MUMC+ ziet grote voordelen voor patiënten: 'Als onze behandeling blijkt te werken vergroot dat namelijk de kwaliteit van leven van de patiënten aanzienlijk: ze zouden bijvoorbeeld geen of minder antipsychotica hoeven in te nemen. We hebben in de kliniek al een casus gezien waarbij de patiënt na immuuntherapie geheel klachtenvrij werd en ook geen antipsychotica meer hoefde in te nemen. De verwachting is dat dit in de toekomst mogelijk voor vijf procent van de psychotische patiënten kan gelden. Maar dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.'

© Nationale Zorggids