Normal_slaap_slapen_ogen_dicht_vrouw_depressie

Ongeveer de helft van de patiënten die behandeld zijn tegen lymfeklierkanker heeft last van aanhoudende vermoeidheid. Verder heeft tenminste een kwart last van neuropathie (tintelende handen en voeten) en een gevoel van lusteloosheid als gevolg van deze ziekte en de behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van Simone Oerlemans, die op vrijdag 7 november zal promoveren aan Tilburg University. 

Door betere behandelingen is er in de afgelopen decennia grote vooruitgang geboekt in de overleving van patiënten met lymfeklierkanker. Om de zorg voor deze groeiende groep ex-patiënten te verbeteren, wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de langdurige effecten van kanker op het lichamelijk en psychosociaal welbevinden. Uit het onderzoek van Simone Oerlemans blijkt dat het met het merendeel van deze (ex-)patiënten goed gaat, maar dat tevens een kwart tot de helft een lagere kwaliteit van leven ervaart in vergelijking met de gemiddelde Nederlander. Deze klachten kunnen voortduren tot zelfs tien jaar na voltooiing van de behandeling.

Daarnaast geeft een derde van de patiënten aan niet tevreden te zijn over de ontvangen informatie. Tenminste een kwart heeft behoefte aan extra informatie over late effecten, over het verloop van de ziekte en over behandeling en mogelijkheden voor psychosociale nazorg. Om optimale nazorg te verlenen, is het volgens Oerlemans belangrijk dat er meer bewustwording en erkenning komt voor de specifieke gezondheidsproblemen van (ex-)patiënten met lymfeklierkanker. Ter verbetering van de informatievoorziening wordt nu samen met behandelaars een vervolgstudie opgezet.

© Nationale Zorggids