Normal_ondertekening_samenwerkingsovereenkomst_bartimeus_en_umc_utrecht

Bartiméus en de afdeling Oogheelkunde van het UMC Utrecht gaan samenwerken op het gebied van specifieke patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Hiervoor hebben de voorzitters van de Raad van Bestuur van beide organisaties afgelopen vrijdag een samenwerkingscontract ondertekend. Door expertise te bundelen krijgen patiënten een snellere en betere diagnose en wordt kennis in onderzoek en onderwijs gedeeld en uitgebreid. 'Alleen maar pluspunten voor patiënten, studenten en (oog)artsen', aldus hoogleraar Oogheelkunde Saskia Imhof van het UMC Utrecht.

Op korte termijn zijn de voordelen voor de patiënt al merkbaar. Oogarts dr. Joke de Boer van UMC Utrecht: 'We kunnen door de samenwerking tot een snellere diagnose komen. Doorverwijzen naar elkaar is beter op elkaar afgestemd zodat iedere patiënt snel op de juiste plek terecht komt. We voorkomen zo dubbel onderzoek.' Oogarts dr. Mies van Genderen van Bartiméus vult aan: “Wij doen niet alleen geavanceerde diagnostiek, maar kunnen de cliënt vervolgens ook een multidisciplinaire aanpak bieden. En dat is winst voor de cliënt.' De zorg komt vooral ten goede aan mensen met zeldzame erfelijke aandoeningen of waarbij hele complexe diagnostiek moet plaatsvinden. De gezamenlijke expertise van beide centra zal sneller betere kwaliteit bieden.

'Het unieke van beide organisaties is de kennis in wetenschappelijk onderzoek', vertelt Saskia Imhof. 'Onderzoekers van Bartiméus en het UMC Utrecht gaan samen (promotie)onderzoek doen. We verwachten dat dit positieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderzoek en het vermogen om fondsen te werven voor specifiek onderzoek. De eerste promovenda is inmiddels al gestart.' De samenwerking betekent ook een verbetering voor het onderwijs. Onderwijs over revalidatieoogheelkunde wordt meer structureel in het onderwijsprogramma voor studenten geneeskunde aangeboden. De revalidatieoogartsen van het Diagnostisch Centrum van Bartiméus gaan daar een belangrijke rol bij spelen. Daarnaast worden de mogelijkheden besproken om stages en afstudeeropdrachten voor oogheelkundig medische studenten en paramedici te organiseren.

© Nationale Zorggids