Normal_muzikaal_infuus_1

Iedere zondagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur klinkt er live muziek van de vleugel in de centrale Laan van Meander Medisch Centrum in Amersfoort:  het ‘Muzikaal infuus’ . Muziek ter inspiratie, ter bemoediging en ter verhoging van de sfeer in het ziekenhuis. Op zondag 18 januari is er een speciale Nieuwjaarseditie van het Muzikaal infuus. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren in Meander Medisch Centrum.

Vijf pianisten van het Muzikaal infuus die gedurende het jaar op zondagmiddagen de vleugel bespelen, geven ieder een mini-concert en luiden zo het jaar in met een afwisselende muzikale proeverij. Tussen 15.00 tot 16.00 uur kan een ieder die dit wil het Muzikaal infuus of een gedeelte ervan bijwonen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De vleugel voor het Muzikaal infuus is mogelijk gemaakt dankzij een donatie van de Stichting Fondsenwerving Levensbeschouwelijk Centrum. Deze stichting is inmiddels opgenomen in de Stichting Vrienden van Meander Medisch Centrum. De Vriendenstichting zet zich in om extra voorzieningen die niet uit het zorgbudget betaald worden in het ziekenhuis mogelijk te maken.

© Nationale Zorggids