Normal_human_lungs_longen

Evean, 't Praethuys en Medisch Centrum Alkmaar (MCA) houden op dinsdag 27 januari een themamiddag over longkanker. De bijeenkomst is speciaal bestemd voor patiënten met longkanker en hun naasten, zo meldt MCA.

De themabijeenkomst over longkanker is de vijfde bijeenkomst van een serie van negen themamiddagen over kanker. De middagen staan los van elkaar en kunnen afzonderlijk worden bezocht. Bij iedere bijeenkomst is een deskundige aanwezig.

De diagnose longkanker heeft een grote impact op het dagelijks leven en kan verdriet, onmacht en onzekerheid geven. MCA-deskundigen mevrouw E. Klaij, specialistisch verpleegkundige longoncologie, en de heer A. Olijve, verpleegkundig specialist, vertellen deze middag over longkanker, de mogelijke behandelingen en de begeleiding. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in ’t Praethuys, Westerweg 50 in Alkmaar. Vanaf 13.45 uur is de zaal open en thee en koffie staan klaar.

Het bijwonen van deze middag is gratis, maar aanmelding is wel noodzakelijk. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de balie van patiëntenvoorlichting (huisnummer 037) van het MCA, telefoon: 072 - 548 35 00. Voor deze themamiddag is een minimumaantal van acht personen vereist en een maximum van 25.

© Nationale Zorggids