Normal_beroerte_hersenen

Ziekenhuislocatie Bethesda, onderdeel van Treant Zorggroep, heeft het TIA-spreekuur uitgebreid van vijf naar tien consulten per week. Daardoor kunnen nieuwe patiënten er nog sneller terecht voor onderzoek en behandeling. Dit meldt Treant Zorggroep.

Een TIA (voluit Transient Ischemic Attack) wordt ook wel een voorbijgaande beroerte genoemd. Door een kortdurende verstopping van een bloedvat in de hersenen treden er verschijnselen op van tijdelijke uitval, zoals een scheve mond, verlamming van arm en been en spraakproblemen. Hoewel deze symptomen bij een TIA tijdelijk zijn, is snelle en adequate diagnostiek én behandeling van groot belang. 'Patiënten die getroffen zijn door een TIA hebben een verhoogde kans op een beroerte', zegt Jan-Willem Hoving, verpleegkundig specialist Neurologie. Hoving is blij met de uitbreiding van het spreekuur. 'Tijdige diagnostiek bevordert het herstel en verkleint de kans op blijvende schade.'

Patiënten die bij de Hoogeveense TIA-poli worden aangemeld, kunnen daar doorgaans al binnen 24 uur terecht. Na bloedafname wordt de patiënt 's ochtends bij de verpleegkundig specialist verwacht, die de voorgeschiedenis in kaart brengt. Ook eventuele restverschijnselen van de TIA en mogelijke risicofactoren (zoals roken, hoge bloeddruk en diabetes) komen ter sprake. Vervolgens wordt een CT-scan van de hersenen gemaakt, gevolgd door een onderzoek van de halsvaten. Daarna staan een hartfilmpje, een echo van het hart en een gesprek met de cardioloog op het programma. 's Middags beoordelen de neuroloog, de verpleegkundig specialist en de cardioloog alle onderzoeksuitslagen. 'We stellen de diagnose en formuleren samen een behandeladvies dat we met de patiënt bespreken. Na één dag weet de patiënt precies waar hij aan toe is', aldus Hoving.

Om een nieuwe TIA of een beroerte te voorkomen, krijgen patiënten na een TIA vaak (een combinatie van) medicijnen voorgeschreven. Volgens Hoving worden de symptomen van een TIA niet altijd op waarde geschat. 'Soms denken patiënten: de klachten zijn vanzelf weer verdwenen, dus dan zal het wel meevallen. Die redenering klopt niet.' Hoving heeft maar één advies voor mensen die worden geconfronteerd met een TIA: 'Wacht niet af, maar bel direct je huisarts of 112. Neem de symptomen van een TIA altijd serieus.'

© Nationale Zorggids