Normal_download

De ziekenhuizen van de Zorggroep Twente kampen met een forse toename in het aantal acute patiënten dat zich voor hulp meldt. De ziekenhuizen in Almelo en Hengelo registreren sinds het begin van dit jaar de toename. Waardoor er opeens zoveel meer acute patiënten zich melden, weet het ziekenhuis niet. Dit meldt RTV Oost. 

Een acute patiënt is bijvoorbeeld een patiënt die naar het ziekenhuis komt met een blindedarmontsteking of een persoon die tijdens het sporten een hersenschudding op heeft gelopen. De toename van het aantal acute patiënten zorgde begin dit jaar al voor problemen. De afdeling harthulp kampt namelijk met een tekort aan arts-assistenten. Daarom is besloten om de afdeling in de avonduren te sluiten. 
 
De leidinggevende kwaliteiten van de directie worden momenteel door de SP-fractie in twijfel getrokken. De fractie heeft daarom een gesprek tussen de gemeente en het ziekenhuis aangevraagd. De ZGT stelt echter dat er voldoende rekening wordt gehouden met een fluctuerende zorgvraag. De piekmomenten, zo stelt het ziekenhuis, hebben geen invloed op de eventuele doorstroming of operaties van patiënten. 
 
© Nationale Zorggids