Normal_ziekenhuisgang_265905

De ziekenhuizen laten goede ontwikkelingen zien in de kwaliteit van zorg. Dat blijkt uit het rapport 'Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2013' dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vandaag publiceerde. Het rapport is de elfde uitgave van Het Resultaat Telt Ziekenhuizen, zo meldt de IGZ.

De kwaliteit van de zorg in ziekenhuizen wordt beoordeeld aan de hand van een 'basisset' van indicatoren, die afkomstig zijn van de Federatie van Medisch specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Deze basisset van kwaliteitsindicatoren wordt jaarlijks bijgehouden en aangepast.

De indicator die betrekking heeft op de invoer van een nieuwe techniek voor bypasses laat zien dat het veld in één jaar een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. De inrichting van de trombolysezorg (behandeling van een herseninfarct) is zelfs zo verbeterd dat de uitvraag van de indicator op dit vlak geen toegevoegde waarde meer heeft voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg, aldus de IGZ.

Net als in de vorige uitgaven van het rapport laat ook 'Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2013' weer zien dat zowel de individuele ziekenhuizen als de ziekenhuissector als geheel goed in staat zijn om te blijven werken aan verbetering. Doordat ziekenhuizen voortdurend in ontwikkeling zijn komen er steeds nieuwe inzichten bij over het organiseren van zorg, verwachtingen van patiënten en nieuwe systemen. Als het aan de inspectie ligt zijn met name in de diagnostiek, indicatiestelling en multidisciplinaire samenwerking nog verbeteringen te realiseren waardoor de zorg nog beter en veiliger wordt.

© Nationale Zorggids