Logo_download

(Novum) - De volledige raad van toezicht van de noodlijdende zorginstelling ZorgSaam moet het veld ruimen. Binnen de instelling is 'onvoldoende draagvlak' voor de raad. De voorzitter heeft zijn functie en lidmaatschap al beëindigd. De andere leden gaan dat binnenkort doen, is maandag bekendgemaakt. ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg in de regio Zeeuws-Vlaanderen.

Momenteel loopt er een extern onderzoek naar het functioneren van de raad van toezicht, in verband met de ontstane financiële situatie. Op de resultaten wordt door de leden dus niet gewacht.

Eerder dit jaar werd al bekend dat ZorgSaam grote financiële problemen heeft. De definitieve jaarcijfers over 2014 volgen pas medio dit jaar, maar mogelijk is er zelfs 25 miljoen euro verlies geleden. In 2013 werd er 7 miljoen euro verlies geleden.