Normal_zout_isabella

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat sommige voedingsmiddelen minder zout bevatten dan in 2011. De hoeveelheid verzadigd vet is echter gelijk gebleven. Het RIVM onderzocht hoeveel zout, suiker en verzadigd vet er in voedselproducten zitten die dagelijks door veel mensen gegeten worden, zoals brood. Dit meldt het RIVM. 

Het zoutgehalte in brood is nu 21 procent lager dan in 2011, zo concludeert het RIVM. Een afname van 11 procent is geconstateerd in kaas. Wel verschilt het zoutgehalte aanzienlijk per soort kaas. Bewerkte groenten en peulvruchten hebben ook een lager zoutgehalte. In voedingsmiddelen zoals soepen, vleeswaren en vleeswaren die bedoeld zijn als broodbeleg is het zoutgehalte even hoog als dat van 2011. Op het gebied van verzadigd vet heeft het RIVM echter geen significante verschillen in productsamenstelling geconstateerd ten opzichte van 2011. 
 
In kaas is het zoutgehalte met circa 11 procent afgenomen ten opzichte het gehalte in 2011. Het zoutgehalte verschilt echter aanzienlijk per soort kaas. In vleeswaren bedoeld als broodbeleg is het zoutgehalte vergelijkbaar met dat van 2011 en 2013. De vleeswarensector heeft volgens afspraak tot in 2015 de tijd het gehalte aan zout en verzadigd vet te verlagen. 
 
Het RIVM houdt bij hoeveel zout, suiker en verzadigd vet in verschillende voedselmiddelen zit, om bij te houden of partijen zich houden aan de afspraken dit in het 'Akkoord Verbetering Productsamenstelling' zijn gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid en de  brancheorganisaties van de voedingsmiddelenindustrie, retail, horeca en catering hebben begin 2014 dit akkoord getekend. Zij hebben afgesproken om stapsgewijs de gehalten aan energie (vet en suiker), verzadigd vet en zout in voedingsmiddelen te verlagen. De vleeswarensector heeft bijvoorbeeld tot in 2015 de tijd, zo is de afspraak, om het zoutgehalte en verzadigd vetgehalte in haar producten te verlagen. 
 
© Nationale Zorggids