Logo_images
De palliatieve zorgverlening vanuit Máxima Medisch Centrum (MMC) is uitgebreid met een palliatieve polikliniek. Deze polikliniek is bedoeld voor ongeneeslijk zieke patiënten die medische complicaties ondervinden van hun ziekte en door een vertrouwd team van deskundigen worden opgevangen. De palliatieve zorgverlening in MMC is met deze nieuwe poli uniek in de regio. Dit meldt het MMC. 
 
De polikliniek palliatieve zorg is voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Uitgangspunt is dat patiënten in deze fase van hun ziekte zo min mogelijk hinder ondervinden van klachten die op kunnen treden. Kwaliteit van leven staat centraal. Als opname nodig blijkt, kan de patiënt kortdurend worden opgenomen op de unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding in het MMC. In de palliatieve unit wordt gestreefd naar een opnameduur van maximaal vijf dagen, zodat de patiënt zo snel mogelijk weer terug kan naar de eigen vertrouwde omgeving. Naast de medische kant is er veel aandacht voor psychologische en sociale problemen en voor zingevingvragen.
 
Om de patiënt een zo optimaal mogelijke behandeling te geven, streeft de palliatieve unit naar een overgang tussen de eerste lijn (huisarts, verpleeghuisarts, hospice-arts) en de tweede lijn (ziekenhuis). In de palliatieve unit vormen deskundigen van zowel binnen als buiten het ziekenhuis één team: het palliatief consulententeam. Het consulententeam komt desgewenst naar de patiënt toe. Dit zorgt voor een efficiënte behandeling, waar volop ruimte is voor persoonlijke aandacht voor de patiënt. Oncoloog Art Vreugdenhil: “De palliatieve consultatie is een aanvulling op de zorg die de patiënt al ontvangt. Alle benodigde (para)medische specialismen zijn op afroep beschikbaar en dat is bijzonder”
 
© Nationale Zorggids