Logo_nfu_logo

De Taskforce Oncologie maakt werk van het stimuleren van de ontwikkeling van regionale netwerken in de oncologische zorg. De vorming van deze netwerken ligt op koers, zo stelt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Er wordt nu gewerkt aan een landelijke leidraad en een 'lichtvoetige structuur'. Dit meldt de NFU. 

NFU, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), patiëntenbeweging Levenmetkanker, Soncos en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zijn momenteel bezig met het maken van een Koersboek. Hierin verbindt de Taskforce haar visie op de oncologische netwerken en idee over het einddoel aan initiatieven in het land. De uitkomst hiervan vormt een handreiking aan ziekenhuizen, umc’s, huisartsen, patiënten en andere betrokkenen op weg naar hun bijdrage aan het totale oncologische netwerk.
 
Het Koersboek is het antwoord van de Taskforce op een belangrijke vraag van de 100 aanwezigen tijdens de invitational conference 'Naar Comprehensive Cancer Networks' die begin dit jaar in Nieuwegein werd gehouden. De criteria en randvoorwaarden voor de netwerken leverden nagenoeg geen discussie op. Wel vroegen de aanwezigen zich af hoe de netwerken tot stand gaan komen. Daarbij gaf men aan te voelen voor een landelijke visie als leidraad en een ‘lichtvoetige structuur’ om elkaar te inspireren en de (door)ontwikkeling van de netwerken te faciliteren. Het Koersboek dient hier duidelijkheid over te scheppen. 
 
© Nationale Zorggids