Normal_bestuur

De top van ziekenhuizen bestaat nog steeds voor het overgrote deel uit mannen. Mannen bezetten 82 procent van de plekken in de raden van bestuur en 73 procent in de raden van toezicht in algemene ziekenhuizen. Dit blijkt uit cijfers van Epione, dat feitelijke informatie geeft over invloed van vrouwen in en op de medische zorg, meldt Skipr.

In academische ziekenhuizen is 82 procent in de raden van bestuur man. In de raden van toezicht van academische ziekenhuizen is het percentage mannen een stuk lager: namelijk zestig procent. Minister Bussemaker van Onderwijs Cultuur en Wetenschap streeft ernaar dat dertig procent van de leden van de raad van bestuur vrouw is. Ziekenhuizen voldoen nog niet aan dit streven van de minister.

Ondanks de duidelijke meerderheid van mannen in de top van ziekenhuizen ziet Epione toch lichtpuntjes. Zij stellen dat het aantal raad van bestuur- en toezichtleden met negentien procent is gekrompen ten opzichte van vorig jaar, maar dat het percentage vrouwen licht toeneemt. Daarnaast stelt Epione dat vorig jaar het percentage vrouwelijke ziekenhuisbestuurders bij academische ziekenhuis duidelijk minder was dan bij algemene ziekenhuizen, maar dat is inmiddels gelijk getrokken.

Ondanks de lichtpuntjes staat Epione niet te juichen bij de cijfers. De organisatie wijst erop dat het percentage vrouwen in de raden van toezicht net zo groot is als in 2007. “De echte invloed op beleid en verdeling van middelen is een voor vrouwen nog vrij gesloten bolwerk”, vindt Epione. Van de 66 algemene ziekenhuizen zijn er drie waarin er meer vrouwen dan mannen in de top zitten. Het gaat om het Flevoziekenhuis, het Martini Ziekenhuis en het Meander Medisch Centrum. 

© Nationale Zorggids