Normal_bloed334

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat permanente uitsluiting van homoseksuele en biseksuele mannen als bloeddonor discriminatie is. In Nederland kunnen mannen die seks hebben of hebben gehad met mannen geen bloed doneren. Volgens het college is uitsluiting van deze groep donoren niet meer noodzakelijk voor de veiligheid van de bloedproducten en dus discriminerend. Dit meldt het College voor de Rechten van de Mens.  

Sanquin is verantwoordelijk voor de bloedvoorziening in Nederland. Om de kwaliteit van het bloed te waarborgen hanteert Sanquin een streng selectiebeleid. Op basis van dit beleid worden mannen die seksuele contacten hebben of hebben gehad met mannen uitgesloten als bloeddonor. Volgens Sanquin geldt voor deze groep een verhoogd besmettingsrisico met ernstige bloedoverdraagbare infecties, zoals hiv. Een homoseksuele man die graag bloed wil geven vindt dat Sanquin hem met het beleid discrimineert.

Het College onderzocht in deze zaak of permanente uitsluiting nog steeds noodzakelijk is voor de veiligheid van bloedproducten. De gevolgen van het toedienen van besmet bloed zijn heel ernstig voor de ontvanger. Toch maakt recent onderzoek van de Universiteit Maastricht en Sanquin duidelijk dat permanente uitsluiting van mannen die seks hebben of hebben gehad met mannen als bloeddonor niet langer noodzakelijk is voor de veiligheid van bloedproducten. Het beleid van Sanquin kan dan ook niet meer worden gerechtvaardigd. Op het moment dat Sanquin de man uitsloot als bloeddonor, kon de stichting dit al vermoeden. Daarom oordeelt het College dat Sanquin de man discrimineert door hem permanent uit te sluiten als bloeddonor.

© Nationale Zorggids