Normal_surgeon_operating__fitzsimons_army_medical_center__circa_1990_neuro_chirurgie_operatie_hersenen_wiki_-c_

Het Maastricht UMC+ heeft een succesvolle pilotstudie uitgevoerd met het leveren van complexe hart- en vaatzorg op Aruba. Dat heeft grote voordelen voor patiënten van het Caribische eiland, omdat ze dan niet naar Colombia hoeven te vliegen om bijvoorbeeld een hartklep operatie te ondergaan. Het Maastrichtse hart- en vaatteam was drie maanden werkzaam in het dr. Horacia Oduber Hospital op Aruba. Dat meldt Maastricht UMC+.

Hart- en vaatziekten zijn de primaire doodsoorzaak bij mensen in kleine eilandgemeenschappen. Het probleem is namelijk dat relatief complexe behandelingen, zoals een bypass of een hartklepoperatie, niet ter plaatse uitgevoerd kunnen worden. Patiënten van Aruba, Curaçao en Bonaire moeten daarom worden overgevlogen naar Colombia, ver weg van familie en vrienden. Vanwege de revalidatie zijn ze vaak wekenlang van huis in een vreemde omgeving. Het Maastricht UMC+ maakte het in de vorm van een pilotstudie mogelijk dat complexe hartchirurgie ter plaatse geleverd kon worden aan de Arubaanse bevolking.

Nederlandse teams, van onder andere gespecialiseerde cardiologie verpleegkundigen, cardiothoracaal chirurgen, anesthesiologen en intensive care specialisten, opereerden in totaal 25 patiënten in vier maanden tijd en voerden 32 dotterbehandelingen uit. “De patiënt tevredenheid en de medische resultaten naderhand waren uitmuntend”, zegt cardiothoracaal chirurg Krishna Khargi van het Maastricht UMC+. “Alleen door de hele keten van zorg, van diagnose tot revalidatie, ter plaatse te organiseren, konden we deze gezondheidswinst behalen en op termijn kan dat ook aanzienlijke kostenbesparingen opleveren.” Per jaar komen ongeveer 60 patiënten op Aruba in aanmerking voor hartchirurgie en tot 120 mensen voor een dotterbehandeling. 

Alex Schwengle, minister van Volksgezondheid op Aruba ziet de Maastrichtse hartchirurgische pilot als een innovatief concept om complexe hart- en vaatzorg naar de Arubaanse bevolking te brengen: “Dit project is een belangrijke stap om de kwaliteit van de zorg op Aruba verder te ontwikkelen. Het past uitstekend bij de visie van de regering om onze medische dienstverlening continu te blijven verbeteren.” Gino Goeloe, voorzitter Raad van Toezicht van het dr. Horacia Oduber Hospital sluit zich aan bij de minister: “Behandeling van patiënten in hun eigen omgeving is belangrijk voor Arubanen. Op deze manier hoeven ze niet meer naar Colombia te vliegen.”

© Nationale Zorggids