Normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

Specialisten van het St. Antonius Ziekenhuis, Ziekenhuis Rivierenland en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis werken intensief samen als het gaat om de zorg voor patiënten met kanker. Dit heeft nu geleid tot de oprichting van een netwerkorganisatie voor kankerzorg in de regio Midden-Nederland. De ziekenhuizen kunnen door de intensievere samenwerking kennis en vaardigheden eenvoudiger met elkaar delen, waardoor de patiënt sneller en beter geholpen kan worden. Door de betere coördinatie van kankerzorg kunnen de ziekenhuizen zorg op maat bieden. Dit melden de ziekenhuizen. 

Voor sommige zeer complexe en weinig voorkomende kankerbehandelingen kan de zorg beter in een daarvoor gespecialiseerd ziekenhuis plaatsvinden. Ontwikkelingen op onder andere medisch en technologisch gebied maken namelijk dat ziekenhuizen moeten voldoen aan steeds strengere eisen als het gaat om kankerzorg. Zo gelden er strenge kwaliteit- en volumenormen voor de behandeling van tumorsoorten. De drie ziekenhuizen bundelen binnen de netwerkorganisatie alle kennis en kunde op het gebied van kankerzorg en hebben besloten om in die gevallen waarbij het gaat om complexe en/of weinig voorkomende kankerbehandelingen deze behandelingen in het St. Antonius Ziekenhuis te doen. Voor een goede overdracht is regionale samenwerking tussen de ziekenhuizen dan van groot belang.
 
Binnen de netwerkorganisatie wordt multidisciplinair samengewerkt. Zo bespreken verschillende specialisten van het St. Antonius Ziekenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en Ziekenhuis Rivierenland in een multidisciplinair overleg gezamenlijk de zorg die een patiënt met kanker nodig heeft. Voor de patiënt heeft dat als voordeel dat hij een eenduidig advies krijgt doordat de deskundigen samen over zijn medische situatie na hebben gedacht. Deze vorm van samenwerken wordt in de komende tijd verder doorontwikkeld binnen de netwerkorganisatie.
 
© Nationale Zorggids