Logo_kwf_kankerbestrijding_logo2

KWF Kankerbestrijding kent de Prof. dr. P. Muntendamprijs voor de 41e keer toe. Deze onderscheiding gaat elk jaar naar iemand met bijzondere verdiensten op het gebied van de kankerbestrijding in Nederland, bijvoorbeeld op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, van psychosociale zorg en patiëntenbegeleiding of van voorlichting over kanker. Kandidaten voor de Muntendamprijs 2015 kunnen vanaf vandaag worden voorgedragen. Dit meldt KWF Kankerbestrijding. 

De onderscheiding bestaat uit een oorkonde en een bronzen penning. Daarnaast mag de winnaar in overleg met het bestuur van KWF Kankerbestrijding een bedrag van EUR 50.000,- bestemmen voor een doel binnen de kankerbestrijding. Wetenschappers, artsen, verpleegkundigen, mensen werkzaam in de psychosociale zorg, vrijwilligers bij kankerpatiëntenverenigingen - iedereen die zich bezig houdt met kanker en/of kankerbestrijding in Nederland komt in aanmerking voor deze prijs.

Kandidaten kunnen tot 15 november 2015 worden voordragen. Personen die eerder werden voorgedragen, kunnen opnieuw worden aangemeld met een verwijzing naar de stukken van de eerdere kandidaatstelling. Wanneer een kandidaat afkomstig is uit een organisatie die zich bezighoudt met de begeleiding van kankerpatiënten, is het wenselijk dat de kandidaat wordt voorgesteld vanuit de betreffende organisatie. Een onafhankelijke jury beoordeelt de aangemelde kandidaten en doet de uiteindelijke voordracht aan het bestuur van KWF. Naam, adres en gegevens over de levensloop en bijzondere verdiensten van de betrokkene kunnen worden toegestuurd aan het bestuur van KWF Kankerbestrijding, Postbus 75508, 1070 AM Amsterdam. Of per mail naar: directiesecretariaat@kwf.nl.
 
© Nationale Zorggids