Normal_normal_digitaal_bal
De zorg rondom operaties, de perioperatieve zorg, gaat meer en meer profiteren van allerlei digitale toepassingen. Het elektronisch patiëntendossier, de komst van nieuwe beeldvormende technieken en de intrede van monitoring op afstand gaan de perioperatieve zorg nog veiliger te maken. Het wetenschappelijk onderzoek staat aan het begin van dit nieuwe digitale tijdperk, en Christa Boer onderzoekt hoe deze innovaties kunnen bijdragen aan een beter herstel van de patiënt, dit meldt het VUmc. 
Verschillende digitale ontwikkelingen bieden de kans om het effect van perioperatieve handelingen beter in kaart te brengen. De veiligheid voor patiënten die een operatie ondergaan kan hierdoor nog verder verbeterd worden. 
 
Eén van de ontwikkelingen is dat patiëntgegevens worden gedigitaliseerd waardoor er veel onderling vergelijkbare data ontstaat. Deze grote datasets bieden wetenschappers en zorgprofessionals de mogelijkheid om patronen te analyseren en voorspellingsmodellen voor complicaties na de operatie te ontwikkelen. “Zo hebben we door de analyse van grote databases rondom hartoperaties factoren weten te identificeren die de kans op bloedverlies vergroten. Door deze factoren aan te pakken is het aantal bloedtransfusies drastisch gedaald,” zegt Boer.
 
De komst van nieuwe beeldvormende technieken, zoals het meten van kleine veranderingen in de temperatuur van organen, maakt het mogelijk om tijdens de operatie ingewikkelde fysiologische processen in de patiënt te volgen. Door de relatie tussen deze fysiologische veranderingen en orgaanfunctie na de operatie te onderzoeken kunnen interventies worden ontwikkeld die de kans op complicaties verminderen.
 
Tot slot zal de intrede van remote monitoring, waarbij de patiënt op afstand wordt bewaakt via bijvoorbeeld een smartphone, anesthesiologen de kans bieden om patiënten intensief te volgen. “Deze nieuwe manieren van kijken naar patiënten maken het mogelijk om de perioperatieve zorg nog veiliger te maken”, aldus Boer.
 
© Nationale Zorggids