Normal_wachten

Duizenden ouderen die zorg nodig hebben moeten veel te lang wachten voordat ze eindelijk die hulp ontvangen. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben de maximaal aanvaardbare wachttijd voor een verpleeghuis vastgesteld op zes weken, maar die termijn wordt vaak overgeschreden. Dat meldt Follow The Money.

De onderzoekers van Follow The Money vroegen ieder zorgkantoor om een overzicht te geven van de wachttijden voor het verpleeghuis in de regio. Nederland telt 32 zorgkantoren, die worden geleid door de dominante zorgverzekeraar in het gebied. CZ (zes zorgkantoren) was de enige zorgverzekeraar die de cijfers deelde. 1.038 mensen wachten al langer dan zes weken op zorg. Het totaal aantal wachtenden is 1.976.

De aanvaardbare wachttijd wordt ook wel de ‘treeknorm’ genoemd, opgesteld door zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Woordvoerder Josephine Vogel van CZ-zorgkantoren legt uit waarom het aantal mensen dat al langer wacht dan de treeknorm zo hoog is. “Dit heeft te maken met het feit dat in deze laatste aantallen een grote groep zogenaamde “wenswachtenden” zit. Mensen die wel een indicatie hebben, maar voorlopig tevreden zijn met de zorg thuis of die willen wachten totdat er een plek vrijkomt in hun favoriete locatie. Of die per se een kamer willen met uitzicht op de tuin. Kortom, in deze groep zit een groot aantal cliënten die er zelf voor kiezen om langer te wachten dan de norm.”

Omdat de meeste zorgkantoren geen duidelijk overzicht van de wachtlijst gaven, vroegen de onderzoekers bij 83 verpleeghuizen die zorg leveren voor dementerende ouderen of ouderen met ernstige fysieke beperkingen de wachtlijst op. Daaruit blijkt dat de gemiddelde wachttijd vijf maanden en twee weken bedraagt. Bij enkele zorgaanbieders moeten zorgbehoevenden zelfs meer dan een jaar wachten.

© Nationale Zorggids