Normal_onderzoek

Diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation of DBS) blijkt ook te werken bij geheugenverlies. Dat is althans vastgesteld bij ratten. De proefdieren bleken een betere geheugenfunctie te hebben na interventie met DBS in een bepaalde regio van de hersenen, de zogenoemde fornix. Mogelijk is DBS in de toekomst een optie om alzheimer te behandelen. Sarah-Anna Hescham, onderzoeker aan het Maastricht UMC+, is onlangs op het onderzoek naar DBS bij geheugenverlies gepromoveerd. Dit meldt Maastricht UMC+.

In Canada en in Duitsland is DBS al eerder experimenteel bij Alzheimerpatiënten toegepast. Onduidelijk bleef echter welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor het effect van DBS op het geheugen. Hescham richtte zich in haar onderzoek concreet op de vraag welke hersengebieden gestimuleerd moeten worden om tot resultaat te komen, en welke stimulatieparameters nodig zijn. Zo kon worden onderzocht wat de rol is van diverse hersenstructuren bij geheugenfuncties. Daarbij is het belangrijk te weten dat verschillende structuren in het brein van ratten die betrokken zijn bij de uitvoering van geheugenfuncties, ook aanwezig zijn in het menselijk brein. De onderzoekers stelden onder meer vast dat stimulatie van de fornix een gunstig effect heeft op de geheugenfunctie. Ze deden dat door ratten kunstmatig vergeetachtig te maken en te testen met verschillende geheugentaken. Ratten die met DBS van de fornix behandeld werden, bleken bij die geheugentaken beter te presteren dan niet-gestimuleerde ratten. 

Momenteel wordt DBS voornamelijk toegepast bij de ziekte van Parkinson, bij bepaalde ernstige vormen van epilepsie en bij een aantal psychiatrische stoornissen. Bij DBS worden lokale gebieden in de hersenen gestimuleerd met behulp van elektrische prikkels. Daartoe worden één of twee elektroden in een structuur diep in de hersenen geplaatst. Deze elektroden worden met kabels onder de huid verbonden met een pulsgenerator in de borstkas. Met deze techniek worden met hoge frequentie continu stroomstootjes gegeven naar de hersengebieden waar de elektroden liggen. De verandering in de hersenen die hierdoor plaatsvindt, zorgt er bijvoorbeeld bij Parkinsonpatiënten voor dat de trilling in de handen vermindert of zelfs helemaal verdwijnt.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Op dit moment zijn er in Nederland circa 140.000 Alzheimerpatiënten. Aangezien de gemiddelde levensverwachting nog steeds stijgt, neemt ook het aantal Alzheimerpatiënten snel toe. Tot op heden is er geen echter remedie gevonden tegen de ziekte. Dat betekent dat de symptomen, zoals geheugenverlies, niet of onvoldoende bestreden kunnen worden.

©Nationale Zorggids