Normal_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

In Rotterdam en Amsterdam onderzoekt de Inspectie voor de Gezondheidszorg twee stamcelklinieken. Voor stamceltransplantaties is een vergunning nodig die alleen universitaire medische centra en het Nederlands Kanker Instituut in hun bezit hebben. Deze klinieken hebben geen vergunning. Dit meldt de Volkskrant.

Deskundigen denken dat het mogelijk is dat stamcellen beschadigd weefsel kunnen herstellen, omdat ze kunnen uitgroeien tot allerlei typen cellen. Hier is echter nog geen bewijs voor geleverd. Dit geldt ook voor de methode die de Nederlandse klinieken gebruiken: stamcellen uit vet of beenmerg halen. Toch beweren de klinieken dat hun behandelingen effectief en ongevaarlijk zijn. De cosmetische arts John Seyto behandelt in Rotterdam patiënten met parkinson, reuma en de ziekte van Lyme. Orthopedisch chirurg Herman de Boer spuit stamcellen uit beenmerg in bij artrosepatiënten.

In 2007 werd de Wet medische verrichtingen aangescherpt nadat diverse commerciële klinieken stamcelbehandelingen uitvoerden. Een Britse patiënt liep ernstige complicaties op. Het risico dat stamceltherapie schade veroorzaakt is nog te groot, daarom mogen privéklinieken geen  behandelingen uitvoeren. De Rotterdamse kliniek zegt er niet van op de hoogte te zijn geweest dat er een vergunning nodig was en heeft de behandelingen stilgelegd. De Amsterdamse chirurg de Boer stelt dat hij geen toestemming nodig heeft omdat hij de stamcellen die van de patiënt zelf zijn zonder te bewerken terug spuit. Verder beweert hij de Inspectie vooraf op de hoogte te hebben gesteld.

Volgens deskundigen is het onaanvaardbaar dat privéklinieken deze behandelingen uitvoeren. Ze denken dat patiënten er met valse claims naartoe worden gelokt. Leidse hoogleraar stamcelbiologie Wim Fibbe vind het van groot belang dat stamcelonderzoek in centra die een vergunning hebben plaatsvindt. Daar worden de juiste onderzoeksvragen beantwoord en zijn de patiënten veilig.

Aanleiding voor de IGZ om het onderzoek te starten was een tip die binnenkwam bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij over de praktijken. Vervolgens meldde een bezorgde huisarts bij de beroepsvereniging van orthopeden (NOV) dat de Boer een patiënt van hem zonder resultaat had behandeld. Deze zaak wordt door de NOV behandeld.

©Nationale Zorggids