Normal_logo-nierstichting1

De Nierstichting lanceert vandaag de wereldwijde campagne ‘Help them escape’ om de draagbare kunstnier mogelijk te maken. Hiermee hoopt de Nierstichting tien miljoen euro aan donaties bij elkaar te krijgen. Nierpatiënten zitten door hun behandeling gevangen in een leven vol beperkingen. De draagbare kunstnier maakt het mogelijk dat nierpatiënten waar en wanneer ze willen kunnen dialyseren en hierdoor wereldwijd straks hun vrijheid terugkrijgen. Dat meldt de Nierstichting. 

De drager van deze online campagne is de film ‘The captured prisoner’. Deze korte film vertelt het waargebeurde verhaal van een nierpatiënt in de gevangenis die deze zonder bewaking een paar keer per week verlaat om te dialyseren in een dialysecentrum. Het verhaal symboliseert de gevangenschap van een nierpatiënt in zijn dialysebehandeling. Hij kan er niet aan ontsnappen, zonder dialyse gaat hij binnen een paar dagen dood. Doel van de campagne is mensen bewust te maken van de impact van een nierziekte en bij te dragen aan de ontwikkeling van de draagbare kunstnier.

Patiënten die geen nierfunctie meer hebben en (nog) niet in aanmerking komen voor een transplantatie, moeten dialyseren om in leven te blijven. Nierpatiënten die dialyseren zitten gemiddeld drie keer per week, vier uur lang vast aan een dialyseapparaat. Zij zitten door hun behandeling gevangen in een leven vol beperkingen.

In de afgelopen zeventig jaar is de dialysetechniek nauwelijks veranderd, daarom heeft de Nierstichting het initiatief genomen voor de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Deze kan het leven van nierpatiënten wereldwijd drastisch verbeteren, omdat zij met de draagbare kunstnier de regie op hun eigen leven terugkrijgen. De draagbare kunstnier is een kleinere, lichtere versie van bestaande (hemo)dialyseapparatuur. Met de draagbare kunstnier kan een patiënt zelf kiezen waar en wanneer hij dialyseert en geeft het ook de mogelijkheid om vaker en langer te dialyseren.

©Nationale Zorggids