Normal_smartphone_2

Te hoge blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) van mobiele en draadloze telefoons, wifi, elektrische apparaten, elektriciteitskabels en andere bronnen in huis of op openbare plekken kunnen diverse gezondheidsklachten, onvruchtbaarheid en zelfs kanker of Alzheimer veroorzaken. De beste manier om deze kwalen te behandelen en te voorkomen is de blootstelling aan EMV te verminderen, concludeert een internationale groep wetenschappers. Dit meldt de Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling. 

Zij hebben een nieuwe EMV-richtlijn geschreven voor de diagnose, behandeling en preventie van EMV gerelateerde gezondheidsproblemen. De groep stelt dat steeds meer wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat blootstelling aan EMV schadelijk is voor de mens. Niet alleen is de relatie met kanker, Alzheimer of onvruchtbaarheid aangetoond, artsen zouden ook bij onverklaarbare gezondheidsklachten vaker moeten zoeken naar EMV-blootstelling als mogelijke oorzaak. Door de groei van het aantal draadloze en mobiele telefoons, wifi-routers, zendmasten, bluetooth apparaten, elektrische apparatuur, kasten, kabels en leidingen is die blootstelling deze eeuw enorm toegenomen.

In hun EMV-richtlijn stellen de wetenschappers dat het voorkomen of verminderen van de blootstelling aan elektromagnetische velden de belangrijkste behandelmethode is. Dat betekent: alle EMV-bronnen verwijderen, thuis en op het werk, of de stekker eruit trekken. Dan kan het lichaam zich weer herstellen. Daarnaast geven ze aanbevelingen om de mate van EMV-blootstelling te meten, onder meer via vragenlijsten, en voor het afnemen van bloed-, urine en andere testen. Zij adviseren artsen dit soort klachten op dezelfde manier te behandelen als chronische multisysteemaandoeningen (CMI) zoals de ziekte van Lyme.

De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling is blij met de nieuwe richtlijn. "Dit onderzoek is hard en direct en zal veel stof doen opwaaien. Vooral omdat het verhaal van erkende wetenschappers komt en niet uit het alternatieve circuit", stelt Peter van der Vleuten van de stichting. Hij heeft dagelijks te maken met gezondheidsklachten die door EMV-blootstelling worden veroorzaakt. "Vaak wordt gezegd dat het tussen de oren zit, maar wij zien de mensen uitvallen met serieuze klachten. EMV is tegenwoordig overal en er is niets tegen te doen. We proberen mensen objectief voor te lichten, want het probleem wordt in Nederland consequent doodgezwegen, terwijl onze kinderen en kleinkinderen worden vergiftigd", aldus Van der Vleuten.

©Nationale Zorggids