Normal_app_applicatie_telefoon_mobiel

Gisteren is de hernieuwde versie van de App 'Moet ik naar de dokter?' aangeboden aan Minister Schippers. De applicatie helpt de gebruiker te beoordelen óf en zo ja wanneer de huisarts geraadpleegd moet worden. In de vernieuwde app zijn de aanbevelingen opgenomen vanuit een onafhankelijk validatieonderzoek dat in opdracht van het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft plaatsgevonden. Dat meldt Stichting MINDD.  

De gebruiker klikt in de app aan waar hij of zij last van heeft en beantwoordt de vragen in de app die gebaseerd zijn op de Nederlandse Triage Standaard (NTS).  De app bepaalt aan de hand van de antwoorden van de gebruiker de urgentie van de hulpvraag en geeft advies. Ook geeft de app aan of de gebruiker wel of niet contact op moet nemen met de huisarts of huisartsenpost en wanneer.

"De inzet van technologie is een andere manier van de zorg organiseren. Het onderscheidend vermogen van deze App is dat deze veilig is bevonden door het NHG", aldus de Minister. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft de app onafhankelijk getoetst en goedgekeurd. Door de samenwerking met Thuisarts.nl wordt in geval van zelfzorgadvies een link naar de juiste pagina op thuisarts.nl aangeboden. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en InEen zijn als leden van de Raad van Toezicht van Stichting MINDD actief bij de ontwikkeling van de app. Tenslotte is de vernieuwde applicatie mede mogelijk gemaakt met subsidie van Menzis, Zilveren Kruis en VGZ.

"Als je met deze app het aantal mensen dat een huisartsenpost onnodig belt kan laten dalen dan moet de bekostiging geen probleem zijn, want de kosten die daarmee uitgespaard worden, kun je investeren in verdere ontwikkeling ervan", aldus Minister Schippers. Ze vindt de app een toepassing is waar de zorg op zit te wachten. Nu is het de uitdaging om men de app daadwerkelijk te laten gebruiken.

"Vandaag is de landelijke campagne via radio en social media van start gegaan om de bekendheid en het gebruik van de app te stimuleren", reageert Gert-Jo van Doornik, initiatiefnemer van de app. Als onderdeel van deze campagne is aan alle huisartsenpraktijken en huisartsenposten een huisartsenkit verstuurd om huisartsen te helpen de app onder de aandacht te brengen van hun patiënten.  

©Nationale Zorggids