Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De raad van bestuur van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden heeft de cliëntenraad zorgvuldig betrokken bij de plannen voor de fusie met het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit, in haar oordeel over een bezwaar van de cliëntenraad van het Hofpoort Ziekenhuis. De cliëntenraad had bezwaar aangetekend tegen het besluit van de NZa in november vorig jaar om de fusie goed te keuren. De NZa wijst dat bezwaar nu af. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit op haar website.

De NZa stelt dat de cliëntenraad door de raad van bestuur van het Hofpoort Ziekenhuis tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte is gebracht van de fusieplannen. Ook heeft de raad van bestuur de aanbevelingen van de cliëntenraad overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming.

In het alternatieve plan van de cliëntenraad bleef het grootste gedeelte van de klinische ziekenhuiszorg, inclusief de spoedeisende hulp en de verloskunde, behouden in Woerden. De NZa begrijpt dat de cliëntenraad teleurgesteld is over de uitkomsten van de fusie. In een fusieproces hebben stakeholders zoals de cliëntenraad een adviserende rol. De cliëntenraad kan nog bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van de NZa.

© Nationale Zorggids