Normal_zaanse_schans_lcd

De gemeente Zaanstad probeert binnen een experiment met praktische oplossingen hogere zorgkosten te voorkomen. Met een nieuwe onorthodoxe werkwijze betaalt het bijvoorbeeld voor gebitsherstel van een werkloze zodat hij meer kans maakt op werk of betaalt het de borg van een huis voor een dakloze tienermoeder. De aanpak lijkt te werken, maar de huidige regels staan het succes in de weg. Dat meldt NOS. 

Zaanstad heeft wijkteams de vrijheid gegeven om zelf in te vullen hoe zij inwoners helpen. De gemeente heeft hiervoor vierhonderdduizend euro beschikbaar gesteld. Professionals van de wijkteams mogen dit besteden aan zaken waarvan zij denken dat het inwoners helpt op het gebied van werk, woning of armoedebestrijding. Het kan gaan om 'simpele' dingen als een laptop vergoeden of het kopen van een fiets. De gemeente heeft gemerkt dat armoede veelal een onderliggend probleem is bij inwoners die zorg hebben. Zo komen gezinnen die net boven het minimuminkomen leven niet in aanmerking voor diensten als bijzondere bijstand. Ze komen in de schulden en krijgen woonproblemen.

Daarom wil Zaanstad met kleine investeringen vanuit de bijzondere bijstand hoge maatschappelijke kosten tegengaan. Hulpbehoevenden hebben vaak verschillende vragen die op diverse beleidsterreinen liggen. Elk terrein heeft zijn eigen regels. Volgens wethouder Jeroen Olthof stond dit hulp op maat in de weg. Inmiddels is de proef halverwege. Tussentijdse evaluatie leert dat de bedragen tussen de 10 euro en 8000 euro per persoon liggen. Tot nu toe is er van het totaalbedrag slechts 74.000 euro gebruikt, waarvan het grootste deel voor problemen rondom wonen. 

Diverse gemeenten hebben aangegeven ook zo'n project te willen starten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse landelijke belangenorganisaties voor chronisch zieken en gehandicapten hebben positief gereageerd. “Maar het mag er niet toe leiden dat geld voor een bepaalde doelgroep bedoeld is op een grote hoop gaat en dus niet bij de groep terechtkomt”, aldus een woordvoerder. Het ministerie van Sociale Zaken bekijkt momenteel waar Zaanstad en eventueel toekomstige gemeenten tegen aanlopen in de wet- en regelgeving en hoe dat opgelost kan worden.

©Nationale Zorggids