Normal_1408711192_a83c4ae94e

Zwijgcontracten in de zorg moeten wettelijk verboden worden, vindt minister Schippers van Volksgezondheid. Ook wil ze ervoor zorgen dat zorginstellingen patiënten en hun nabestaanden niet meer kunnen verbieden om naar de tuchtrechter te stappen. Schippers roept patiënten en nabestaanden met een zwijgcontract op om zich te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit zijn de gevolgen naar aanleiding van de bekendmaking van een zwijgcontract bij de dood van een 21-jarige hockeyspeler. In dit contract staat dat de moeder van de jongen niet met de media mag praten over de fouten die het Tergooi ziekenhuis in deze zaak maakte. Dat meldt de Volkskrant. 

In het contract staat ook dat de moeder geen klacht mag indienen bij de tuchtrechter en haar aangifte bij de politie moet intrekken. Het Tergooi geeft aan de schade en kosten te hebben vergoed. Omdat zwijgcontracten niet letterlijk verboden zijn kon de IGZ tot nu toe niet ingrijpen. Schippers vindt het onacceptabel dat civiele schikkingen ertoe leiden dat iemand zich niet meer mag melden bij de IGZ of geen klacht meer mag indienen bij het tuchtcollege. 'Een civielrechtelijke schikking mag er nooit toe leiden dat er niet over gesproken mag worden”, zegt Schippers in een debat in de Tweede Kamer.

De minister is van mening dat mensen met zwijgcontract zich er niet aan hoeven te houden. Echter is het voor haar lastig om de consequenties die daaraan verbonden zijn te overzien. Daarom raadt ze  mensen die zich in een dergelijke situatie bevinden aan om zich te melden bij de IGZ. De inspectie kan dan beoordelen of de zwijgplicht juridisch houdbaar is en kan onderzoek doen naar het contract.

Met haar oproep hoopt Schippers dat er meer onterecht niet-gemelde calamiteiten naar voren komen. Want in principe moet iedere calamiteit, ook twijfelgevallen, gemeld worden bij de IGZ. 

©Nationale Zorggids