Normal_koning__willem-alexander

Zijne Majesteit de Koning bezoekt op woensdagmiddag 18 mei 2016 het Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek in Utrecht. Het instituut is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en viert die week zijn honderdjarig bestaan. Dat meldt het Koninklijk Huis. 

De Koning bezoekt drie laboratoria van het instituut, waaronder die voor het kweken van mini-organen. In de laboratoria lichten (jonge) onderzoekers hun onderzoek toe. Daarna opent de Koning de jubileumfestiviteiten met de onthulling van een kunstwerk dat het onderzoek van het Hubrecht Instituut symboliseert. Naast de officiële opening organiseert het instituut op 19 mei een wetenschappelijk congres en opent het op 21 mei zijn deuren voor het publiek.

Het Hubrecht Instituut doet onderzoek op het gebied van ontwikkelings- en stamcelbiologie. Het onderzoek is fundamenteel van karakter en vormt de basis voor klinische toepassingen op het gebied van ziekten als kanker, hart- en vaatziekten en diabetes. In totaal werken er bijna driehonderd onderzoekers van dertig nationaliteiten. Het Hubrecht Instituut is een instituut van de KNAW en sinds 2008 verbonden aan het UMC Utrecht. De Koning is beschermheer van de KNAW. In 2001 opende hij het nieuwe gebouw van het Hubrecht Instituut in Utrecht.

©Nationale Zorggids