Logo__cid_8deb14d8d99e4bd68ce9fe998bb9ea05_mkbpc18pc

De zorg en behandelmethodes zijn continue in ontwikkeling, maar hoe komen we aan nieuwe behandelmethodes en hoe weten we dat deze behandelingen beter zijn dan de bestaande behandelingen? Dit wordt uitgezocht in klinisch onderzoek. Hierbij worden nieuwe behandelingen volgens een vast  protocol getest en veelal vergeleken met bestaande behandelingen. 

Klinisch onderzoek verloopt in verschillende fases. Na uitgebreide laboratoriumtesten worden de geneesmiddelen eerst bij gezonde vrijwilligers getest, daarna bij een kleine groep patiënten en vervolgens bij een grote groep patiënten. Deze laatste fase voordat het middel op de markt komt, heet fase 3 onderzoek.

Voor patiënten kan het enorm interessant zijn om aan een dergelijk onderzoek mee te doen, omdat volgens het protocol van de studie extra testen gedaan worden waar de patiënt niet voor hoeft te betalen (voor de meeste onderzoeken wordt zelfs aan de patiënt een vergoeding voor reiskosten en tijdsinvestering betaald). Daarnaast kunt u baat hebben bij de behandeling en is het wellicht mooi om mee te werken aan de ontwikkeling van betere behandelmethodes.

Wilt u meer weten over dergelijke onderzoeken, kijk dan eens op de websites van EB Medical Research (EB FlevoResearch en EB UtrechtResearch). EB Medical Research is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat voor diverse indicaties zoals COPD, astma, cardiovasculaire risico’s, alzheimer, artrose en diabetes onderzoeken uitvoert en u de mogelijkheid biedt om hieraan mee te doen.  Wie weet wordt er met uw hulp een betere behandelmethode ontwikkeld!

(Advertorial)