Normal_keizersnee_operatie_baby

Uit een Griekse casestudie blijkt dat er sterke aanwijzingen voor een verhoogde kans op acute leukemie bij kinderen die geboren zijn via een keizersnede. Het lijkt erop dat de keizersnede de ontwikkeling van het immuunsysteem van de neonaat verstoort. Dat meldt Kennispoort Verloskunde.

In de studie zijn 1.246 kinderen tussen 0 en 14 jaar oud met leukemie vergeleken met een gezonde controlegroep van dezelfde leeftijd. Ook werden de ouders van de kinderen bij het onderzoek betrokken door ze te vragen naar de zwangerschap en bevalling, zoals de duur van de bevalling en de wijze waarop de vrouw bevallen was. Indien er sprake was van een sectio (keizersnede) werd er onderscheid gemaakt tussen een geplande en secundaire sectio (waarbij pas een keizersnede uitgevoerd wordt als de vaginale bevalling al is gestart). Als uitkomstenmaten werden vroege acute leukemie en acute leukemie voor alle leeftijden gehanteerd. Vroege acute leukemie komt voor bij de 0 tot 3-jarigen.

Van de 1.246 kinderen waren 309 kinderen via een keizersnede ter wereld gekomen. 256 daarvan waren gepland en 53 waren secundaire sectio's. Ook werd er rekening gehouden met geboortegewicht, pariteit, maternale leeftijd en opleiding, maternale en foetale pathologie en borstvoeding. Hieruit bleek dat kinderen die via een keizersnede geboren waren een verhoogde kans hebben op het krijgen van vroege acute leukemie (0 tot 3 jaar). Bij een geplande keizersnede was de kans hierop zelfs nog hoger. Daarom vinden de auteurs dat er rekening gehouden moet worden met geplande sectio's: indien dit een overweging is, moeten alle opties bekeken worden. Vooral als er een keizersnede gepland is waarbij er geen sprake is van medische noodzaak. 

©Nationale Zorggids