Logo_logo_oogziekenhuis

Van woensdag 25 mei tot en met zondag 29 mei organiseert Het Oogziekenhuis Rotterdam in nauwe samenwerking met Het Oogzorgnetwerk de jaarlijkse bijeenkomst van de World Association of Eye Hospitals (WAEH) in Rotterdam. Tijdens dit internationale event komen excellente oogziekenhuizen uit meer dan 30 landen bijeen om kennis te delen en daarmee innovatie op oogheelkundig gebied te stimuleren. Dat meldt Het Oogziekenhuis Rotterdam. 

De afdelingen oogheelkunde van ziekenhuizen nationaal aangesloten bij Het Oogzorgnetwerk zijn aanwezig om kennis binnen het internationale netwerk te halen en te brengen. Tijdens het vierdaagse programma komen innovatieve onderwerpen aan bod zoals 3D-technologie, robotica in de operatiekamer, oogheelkundige thuiszorg en inspirerende voorbeelden vanuit het bedrijfsleven. Kees Sol, lid Raad van Bestuur van Het Oogziekenhuis en voormalig voorzitter en oprichter van de WAEH: “Wij zijn zeer verheugd om dit internationale gezelschap in Rotterdam te mogen ontvangen. Het programma sluit aan bij het innovatieve karakter van Het Oogziekenhuis en de stad Rotterdam.”

Het Oogziekenhuis Rotterdam is een van de initiatiefnemers van de WAEH, het wereldwijde platform van excellente oogziekenhuizen met 39 leden van over de hele wereld. Het platform is gericht op kennisuitwisseling en het delen van best practices op het gebied van de oogheelkunde. Door buiten de grenzen en mogelijkheden van het eigen land én de sector te kijken wordt innovatie gestimuleerd en de kwaliteit van oogzorg verhoogd. Het thema van de bijeenkomst is dan ook ‘Beyond borders’.

Het internationale evenement wordt gecombineerd met de landelijke Oogzorgnetwerkdag, die jaarlijks door Het Oogzorgnetwerk, een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam, wordt georganiseerd. Tijdens deze dag komen afdelingen oogheelkunde uit Nederlandse ziekenhuizen bijeen om kennis uit te wisselen. Met het combineren van de twee events wordt een brug gevormd tussen internationale en nationale kennisuitwisseling.

Het vierdaagse evenement wordt bijgewoond door deelnemers afkomstig vanuit meerdere disciplines binnen de oogheelkunde, waaronder bestuurders, oogartsen, management en verpleegkundigen. Gedurende de week wonen deze deelnemers presentaties bij van vooraanstaande sprekers vanuit de (inter)nationale (oog)zorg, maar ook van sprekers van buiten de sector, waaronder het Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol en vanuit de sportwereld. 

©Nationale Zorggids