Normal_edith_schippers_2__2_

Om kankerpatiënten de juiste individuele behandelingen aan te bieden, zal een IT-gebaseerde beslisondersteuning in gebruik worden genomen binnen de oncologie. Hierdoor worden artsen en patiënten ondersteund in het maken van de beste keuze voor een behandeling. Daarnaast kan Nederland zo zijn vooraanstaande positie behouden op het gebied van data en medische technologie. Minister Schipper van Volksgezondheid en minister Kamp van Economische Zaken hebben gisteren een 'Health Deal' ondertekend voor beslisondersteuning in de oncologie. Dit meldt Rijksoverheid.

Deze Health Deal moet bijdragen aan optimale beschikbaarheid van medische informatie. Hierbij moet te allen tijde ook voldoende aandacht zijn voor het waarborgen van privacy, databescherming en patiëntveiligheid. De komende jaren zetten alle partijen; patiëntenorganisaties, bedrijven, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, netwerk- en kennisinstellingen en overheid zich op hun eigen terrein in om met de ontwikkeling van dit soort slimme beslisondersteuning de oncologie in Nederland te verbeteren. Uiteindelijk moet het op een duurzame manier onderdeel worden van onze gezondheidszorg.

Minister Schippers: “Het is geweldig dat zoveel partijen zich inzetten voor betere zorg. De medische wereld ontwikkelt zich razendsnel. Er zijn steeds meer verschillende en specifieke behandelingen mogelijk. Als patiënten sneller de voor hen beste behandeling krijgen maakt dat echt verschil. En tegelijkertijd is het enorm belangrijk dat verkeerde diagnoses of onterechte behandelingen voorkomen worden. Daar kan deze Health Deal een belangrijke bijdrage aan leveren.”

De Health Deal is ondertekend door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken, initiatiefnemers Medical Research Data Management (MRDM) en IBM Nederland, Academisch Medisch Centrum, het Antoni van Leeuwenhoek, Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, Coöperatie VGZ, Zilveren Kruis, Menzis, Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties, Health-RI, Integraal Kankercentrum Nederland, Dutch Institute for Clinical Auditing en Universiteit Twente. Aansluiting bij deHealth Deal staat ook open voor andere geïnteresseerde partijen.

© Nationale Zorggids