Logo_umcg

De behandeling waarbij uitzaaiingen van dikke darmkanker in de lever door hitte worden verbrand (radiofrequente ablatie (RFA)), is net zo effectief als een operatie waarbij een deel van de lever wordt verwijderd. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-chirurg Koert de Jong en zijn collega’s. Dat meldt het UMCG.

Het UMCG biedt deze behandeling sinds 2000. “Bij deze minimaal invasieve behandeling wordt de tumor via de huid aangeprikt en de naald op geleide van CT-scans op de juiste plaats gebracht. De tip van de naald genereert hitte waardoor de tumor verbrandt en afsterft. Het voordeel van deze behandeling is onder meer dat patiënten niet naar de operatiekamer hoeven en vaak al de volgende dag weer naar huis kunnen”, zegt Koert de Jong. Een ander groot voordeel is dat er met RFA meer patiënten per dag kunnen worden behandeld.

De meeste patiënten die leveruitzaaiingen van dikke darmkanker hebben, ondergaan een grote operatie waarbij een deel van de lever wordt verwijderd. Helaas krijgt 70 procent van de patiënten opnieuw kanker, vaak weer in de lever. Opnieuw opereren is dan veelal niet mogelijk vanwege anatomische of chirurgisch-technische beperkingen. In die gevallen biedt RFA de perfecte uitkomst, voornamelijk omdat het een minimaal invasieve behandeling is die bovendien meerdere keren achter elkaar uitgevoerd kan worden.

De meeste literatuur over dit onderwerp laat een betere overleving zien bij patiënten die een leverresectie ondergaan in vergelijking met een behandeling met RFA. De publicatie van Koert de Jong en collega’s laat echter een vergelijkbare overleving zien in beide patiëntengroepen. “Dankzij een zeer toegewijd team, waarin chirurg en radioloog samenwerken, met een hoge graad van expertise”, aldus De Jong.

Met de uitkomsten van dit onderzoek komt de discussie op gang om RFA ook toe te passen bij geselecteerde patiënten met te opereren levertumoren. De Jong: “In vergelijking met leverresecties zien we bij RFA minder postoperatieve complicaties, patiënten worden sneller uit het ziekenhuis ontslagen en mede daardoor is de behandeling goedkoper. We zijn momenteel op Europees niveau bezig de resultaten van RFA en leverresectie verder te analyseren en hopen dat deze minimaal invasieve behandeling een centrale rol krijgt in de behandeling van levertumoren. RFA is de toekomst." 

©Nationale Zorggids