Normal_app_smartphone_iphone

Thales Nederland, Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en de Universiteit Twente starten samen een pilotproject voor iMediSense: een app in combinatie met diverse sensoren voor hartfalenpatiënten. In het project is samenwerking gezocht met Vodafone voor de mobiele verbindingen en zorgverzekeraar Menzis als ondersteuner met de ambitie om na succesvolle afronding van de pilotfase de oplossing verder uit te rollen. De pilot gaat direct van start onder patiënten van ZGT. Dat meldt Universiteit Twente. 

MediSense is een telemonitoring en patiënt coachingsoplossing. Naast registratie door een mobiele app van een aantal gegevens, beantwoordt de patiënt dagelijks een aantal vragen. De informatie wordt verzameld op een centrale, beveiligde server waar de behandelend verpleegkundige en cardioloog inzage krijgen in de trend ontwikkeling van de patiënt, waardoor bij opmerkelijke uitkomsten tijdig kan worden ingegrepen Er worden al vele gezondheidapps voor smartphones aangeboden, voor het meten van de hartslag,  bloeddruk, slaapcyclus, gewicht, voeding, beweging enzovoorts. In iMediSense wordt een combinatie gemaakt van al deze technologieën die ook geïntegreerd worden aangeboden aan het patiënt informatiesysteem van het ziekenhuis.

Hart- en vaatziekten behoren in Nederland tot de belangrijkste doodsoorzaken. Een op de vier Nederlanders sterft hieraan. Daarom is ervoor gekozen om iMediSense in eerste instantie voor patiënten met hartfalen in te richten. Bij succes van deze eerste pilot zal er ook gekeken worden naar andere toepassingen.

De Universiteit Twente neemt de rol van wetenschappelijk researchcoördinator op zich. Hier wordt voornamelijk gekeken hoe deze eHealth technologie op een praktische manier patiënten kan coachen bij zelfzorg en hoe deze technologie in de medische praktijk zinvol ingevoerd kan worden ter ondersteuning van zorgverleners. 

©Nationale Zorggids