Normal_antibiotica_medicijnen_resistentie

Landen van de Europese Unie gaan nauwer samenwerken in de aanpak van drie urgente vraagstukken. Het gaat daarbij om dure geneesmiddelen, antibioticaresistentie en verbetering van voedingsproducten. Minister Edith Schippers Volksgezondheid maakte dit vandaag in Luxemburg bekend. Dat meldt Rijksoverheid.

Alle Europese landen worden geconfronteerd met het feit dat er weliswaar veel innovatieve en veelbelovende geneesmiddelen beschikbaar komen, maar dat daaraan vaak een fors prijskaartje hangt. Ook is de therapeutische meerwaarde niet altijd duidelijk. Eveneens kampt een aantal landen inmiddels met tekorten aan essentiële geneesmiddelen. Landen worden verder geconfronteerd met ongewenst strategisch marktgedrag van fabrikanten, zoals het zo lang mogelijk rekken van patenten of het betalen van concurrenten om marktintroducties uit te stellen. Ook komen bepaalde nieuwe geneesmiddelen niet of langzaam op de markt, wellicht omdat de huidige markttoelatingsinstrumenten ontoereikend zijn.

De lidstaten en de Europese Commissie hebben vandaag afgesproken om een kritische analyse op te stellen van investeringsprikkels in het huidige EU-geneesmiddelensysteem op innovatie, toegankelijkheid, beschikbaarheid en prijsstrategieën van de industrie. En om vrijwillige samenwerking te bevorderen op prijs- en vergoedingenbeleid tussen lidstaten. Ook is afgesproken om mogelijkheden van versnelde marktoelating van innovatieve geneesmiddelen te verkennen en de markttoezicht op onder andere fusies te versterken.

Door onzorgvuldig of overmatig gebruik, zijn steeds meer bacteriën ongevoelig voor antibiotica. Hierdoor dreigen ziektes als long- of blaasontsteking weer dodelijk te worden. De landen van de Europese Unie hebben vandaag afgesproken dat elk land een One Health Actieplan moet hebben. Lidstaten gaan maatregelen nemen om zorgvuldig gebruik van antibiotica bij mens en dier zeker te stellen. Hierbij wordt kritisch gekeken naar het gebruik van antibiotica in de dierhouderij. Lidstaten gaan de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en alternatieven voor antibiotica bevorderen. Ook gaat de EU de ontwikkeling van een nieuw businessmodel stimuleren om zo nieuwe antibiotica op de markt te krijgen.

Schippers maakte in Luxemburg bekend dat de bestrijding van antibioticaresistentie in september op de agenda staat van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Schippers zal die vergadering ook zelf bijwonen.

© Nationale Zorggids