Normal_beroerte_hersenen

Patiënten die na een beroerte revalideren zijn gebaat bij de training PST, Problem Solving Therapy. In deze training leren patiënten in groepsverband problemen of hindernissen in vier systematische stappen op te lossen. Uit onderzoek van neuropsycholoog Marieke Visser blijkt dat patiënten die tijdens hun revalidatie PST volgen, sneller een betere kwaliteit van leven ervaren. Ook leren ze sneller omgaan met eventuele beperkingen die na een beroerte zijn ontstaan. Dat meldt Erasmus MC.

PST is een bestaande training die is toegespitst op patiënten die thuis revalideren na een beroerte, ook wel CVA genoemd. Deelnemers kregen gedurende de studie vaardigheden aangereikt om problemen en obstakels in vier stappen te lijf te gaan. In stap één werd het probleem gedefinieerd en werd een doel gesteld. In stap twee werden meerdere oplossingen bedacht. In stap drie werden de oplossingen voorzien van voor- en nadelen en werd na afweging de beste oplossing gekozen. In de laatste stap werd het probleem getackeld en werd de oplossing geëvalueerd.

"Direct na de training zagen we nog geen verschil met de groep die geen PST had gekregen," vertelt Visser. "Maar dat is ook logisch, zo’n training heeft even tijd nodig om te landen. Maar na zes maanden zagen we een flink verschil. De waarde die patiënten toekenden aan hun kwaliteit van leven, was in de groep die PST volgde meer verbeterd dan in de controlegroep. Ook was de manier waarop problemen worden aangepakt meer verbeterd na PST."

De kwaliteit van leven die een jaar na de training werd gemeten, was ongeveer hetzelfde als in de controlegroep. "De controlegroep was toen op hetzelfde niveau uitgekomen. Wat we weten uit eerder onderzoek, is dat de kwaliteit van leven stijgt tijdens de revalidatie en weer daalt als het hele revalidatietraject is afgerond. Dit komt omdat de patiënt dan zelf zijn problemen moet oplossen en niet meer kan terugvallen op het revalidatieteam. Maar we zien in dit onderzoek tussen de PST en controlegroep wel verschillen in die dip in kwaliteit van leven. Bij de controlegroep was deze duidelijk aanwezig in tegenstelling tot de PST-groep. Het is te stellig om te zeggen dat door PST de dip wordt voorkomen, maar de kwaliteit van leven lijkt wel sneller te herstellen. Met deze studieresultaten kunnen we nader onderzoeken hoe die verschillen in elkaar zitten."

Visser pleit er voor de PST training standaard op te nemen in het revalidatieprogramma voor mensen met een beroerte. 

© Nationale Zorggids