Normal_edith_schippers_2__2_

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid zal de Wet op het bevolkingsonderzoek aanpassen. Het aantal health checks dat voor Nederlandse burgers beschikbaar is, neemt razendsnel toe. Via internet, allerlei medisch apparaten en apps, kunnen mensen zichzelf steeds vaker monitoren of testen. De huidige wet is hier niet op berekend. Dit meldt Rijksoverheid.

In plaats van beleid om deze testen te weren, wordt er een helder systeem ontwikkeld om mensen te beschermen tegen vergaande testen die schade kunnen opleveren en die voorbehouden blijven voor medische professionals met een vergunning, en testen waar je zelf voor kunt kiezen, zonder een vergunning. Zo kan na de wetswijziging een groter aantal health checks worden aangeboden en uitgevoerd zonder vergunning. De randvoorwaarden worden dan bepaald door beroepsnormen en/of kwaliteitseisen waar toezicht en handhaving op mogelijk is.

Minister Schippers: “Er is een groeiend aanbod van health checks. Hiermee krijgen mensen de mogelijkheid zelf te kiezen voor een health check, terwijl de kwaliteit wordt bewaakt. Het is wel van belang dat mensen goed geïnformeerd worden over de voor- en nadelen en waar nodig beschermd worden tegen mogelijke risico’s”.

De minister komt met dit standpunt naar aanleiding van de ronde tafel in maart van dit jaar. Daar is met een brede delegatie betrokkenen gesproken over haar voorstel van oktober 2015 om meer ruimte te bieden aan het toenemend aantal health checks dat op de markt komt en het aanbod tegelijkertijd in goede banen te leiden.

Op basis van een inventarisatie van het huidige aanbod van health checks worden de komende tijd criteria geformuleerd om de health checks in te delen in categorieën. Ook wordt uitgezocht of de huidige wettelijke kaders voldoende bescherming bieden voor de consument. De verwachting is dat een wetsvoorstel begin 2017 bij de kamer wordt ingediend.

© Nationale Zorggids