Normal_hart_monitor

In een aantal Nederlandse gemeenten is het aantal patiënten met hart- en vaatziekten beduidend hoger dan in andere gemeenten. Sociaaleconomische status en algemene gezondheid lijken een belangrijke rol te spelen in het aantal zieken in een gemeente. Vooral in Oost-Groningen en Zuid-Limburg lijkt het risico op hart- en vaatziekten hoger te liggen dan het landelijke gemiddelde. Dit meldt RTL Nieuws.

Een ongezonde leefstijl kan de kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk verhogen. Ieder jaar sterven in Nederland 38.000 mensen aan een hartinfarct, beroerte of hartfalen. Uit onderzoek van Buurtfacts blijkt dat aantal in bepaalde gebieden veel hoger te liggen dan in anderen. Vooral achterstandsgebieden lijken een groot risico te kennen.

De ongezonde leefstijl, lage sociaaleconomische status en lage werkgelegenheid heeft invloed op de gezondheid van een gemeente. “Het gaat om lang bestaande patronen die ook zijn ingebed en ingebakken in een lokale gemeenschap”, zegt Menno Reijneveld, hoogleraar sociale geneeskunde. Stoppen met roken blijkt erg lastig wanneer de mensen in je omgeving ook roken.

Oost-Groningen geldt als voorbeeld voor andere achterstandsgebieden in ons land. Dit gebied kent 23 procent meer overledenen aan hart- en vaatziekten dan het gemiddelde. Het Rijk heeft 10 miljoen euro uitgetrokken om de gezondheid in Oost-Groningen aan te pakken. Het geld wordt gebruikt voor bewustwording van hart- en vaatziekten. Er is specifiek aandacht voor jongeren in de gemeenten in Oost-Groningen.

© Nationale Zorggids