Normal_donorregister

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel voor een ‘Actief Donor Registratiesysteem’ (ADR) van Pia Dijkstra van D66. Door het wetsvoorstel te steunen maakt de Tweede Kamer een structurele verhoging van het aantal postmortale orgaantransplantaties mogelijk, zodat patiënten minder lang op een donororgaan hoeven te wachten. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer goedgekeurd worden. Dat meldt de Nierstichting.

De Kamer geeft hiermee gehoor aan de wens van de meerderheid van de Nederlanders die vindt dat er een ander systeem moet worden ingevoerd. Het aandeel Nederlanders dat zijn wens heeft geregistreerd blijft al jaren rond de 40 procent hangen, terwijl een meerderheid (61 procent) aangeeft wel bereid te zijn om na overlijden donor te zijn. De wetswijziging zorgt ook voor meer duidelijkheid voor nabestaanden bij overlijden van een dierbare. Voor artsen betekent het een duidelijker uitgangssituatie voor het gesprek met nabestaanden.

In dit systeem wordt elke Nederlander vanaf 18 jaar die zich na herhaalde oproepen niet laat registreren in het donorregister, geregistreerd als ‘geen bezwaar’. Iedereen wordt expliciet van registratie op de hoogte gebracht. De keuze kan elk moment worden herzien. Het ADR geeft dus meer duidelijkheid over je keuze en – zo blijkt uit internationaal onderzoek naar vergelijkbare systemen – verhoogt het aantal registraties en het aantal orgaandonoren.

De gezamenlijke gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen hebben jaren bij de politiek aangedrongen op een structurele oplossing voor de wachtlijstproblematiek. Zij zien de verhoging van het percentage donorregistraties onder de Nederlandse bevolking als beste manier om de wachtlijsten terug te dringen en zijn daarom erg blij met de beslissing van de Tweede Kamer.

Door: Redactie Nationale Zorggids