Normal_brief_geld_vijftig

Het is voor privéklinieken mogelijk om via dochterbedrijven het verbod op winstuitkering te omzeilen. Door zorg uit te besteden aan kleine bv's die niet onder de wet vallen, kan bovendien het salarisplafond ontweken worden. Hierdoor verdwijnt geld dat voor de zorg bedoeld is, in de zakken van bestuurders. Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam en diverse Kamerleden trekken daarom aan de bel. Dit meldt RTL Nieuws. 

Ziekenhuizen moeten zich houden aan een wet waarin is vastgelegd dat er geen winstuitkering plaats mag vinden aan aandeelhouders en dat de top niet meer dan een vast bedrag mag verdienen. Veel privéklinieken lijken die wet makkelijk te kunnen omzeilen door de zorg via een dochteronderneming uit te laten voeren. Deze kleinere bv's hoeven zich niet aan die regels en toezicht te houden.

Geld van onder andere zorgverzekeraars verdwijnt op deze wijze en komt niet ten goede van de gezondheidszorg. Kamerleden en het AMC hebben Kamervragen gesteld aan minister Schippers van Volksgezondheid. Zij willen dat het gat in de wet zo snel mogelijk gedicht wordt zodat er niet meer geld weglekt uit de zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) moeten toezicht houden op het verbod op winstuitkering. Zij kunnen op dit moment niet zeggen of het toegestaan is dat privéklinieken dit soort constructies gebruiken.

ZKN, de branchevereniging voor zelfstandige behandelcentra, laat weten dat dit een bekende constructie is die door de toezichthouders wordt geaccepteerd. Steeds meer mensen maken gebruik van een privékliniek. In 2011 bezochten 711.00 patiënten zo'n kliniek, een aantal dat vanaf 2007 verdubbeld is. Er gaat een slordige 500 miljoen euro gemoeid in de sector die 2,7 procent van de verzekerde medische specialistische zorg uitmaakt.

Door: Redactie Nationale Zorggids