Normal_geld_briefgeld

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid trekt de komende 3 jaar 105 miljoen euro uit zodat patiënten zelf eenvoudig en digitaal toegang krijgen tot hun gegevens bij het ziekenhuis. Dit schrijft zij vandaag aan de Tweede Kamer in de voortgangsrapportage over e-health, zo meldt Rijksoverheid.

Het moet vanzelfsprekend zijn dat iedere patiënt over zijn eigen medische gegevens kan beschikken. Daardoor krijgt de patiënt de regie over zijn eigen gegevens en kan hij zelf kiezen met wie hij deze wil delen, bijvoorbeeld met andere zorgverleners of met een mantelzorger. Een belangrijke voorwaarde voor ziekenhuizen om in aanmerking te komen voor een bijdrage is dat zij daadwerkelijk resultaat halen: dat zij vanaf 2018 alle patiënten digitaal inzage bieden in de gegevens en dat dit per 2020 ook gestandaardiseerd gebeurt.

Met het geld dat Schippers beschikbaar stelt kunnen ziekenhuizen informatie digitaal samenbrengen en veilig met de patiënt uitwisselen. Inzage in de eigen gegevens kan bijvoorbeeld van belang zijn om thuis met een familielid nog eens rustig terug te lezen wat de diagnose was en welke behandelopties er zijn. Maar het kan ook helpen om te zien welke arts nou precies welk medicijn had voorgeschreven. Het gestandaardiseerd opslaan en digitaal delen van informatie tussen het ziekenhuis en de patiënt is een belangrijke stap om de zorg klaar te maken voor de toekomst. De patiënt kan de gegevens daardoor ook echt actief gebruiken, bijvoorbeeld door bloedsuikerwaardes bij te houden in een zelfzorgapp en deze makkelijk te delen met een andere zorgverlener. Zo verbetert de behandeling, en leidt het uiteindelijk tot een vermindering van administratieve lasten voor zorgverleners.

Naast de voortgangsrapportage sturen minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn vandaag ook de jaarlijkse monitor over e-health en hun acties richting de Tweede Kamer. De monitor (www.eHealth-monitor.nl)  laat zien dat e-health zeer wisselend gebruikt wordt. Om bekendheid te vergroten en patiënten en professionals te informeren organiseert het ministerie van Volksgezondheid van 21 tot 27 januari 2017 een landelijke e-healthweek. Al ruim 70 organisaties dragen bij aan deze week.

Door: Redactie Nationale Zorggids