Normal_water_meer_1

Op maandag 28 november gaan experts uit de zorg en de watersector met elkaar in gesprek over maatregelen om de effecten van geneesmiddelenresten in het milieu te verkleinen. Het RIVM brengt hiermee partijen bijeen, die op verschillende plekken in de geneesmiddelenketen maatregelen kunnen doorvoeren. Dat meldt het RIVM.

In de op 16 november ondertekende Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater werken alle betrokken partners op gebied van drinkwater, land- en tuinbouw, natuur, industrie, recreatie, gezondheidszorg en kennis komende jaren aan de verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Nederland. De bijeenkomst op 28 november levert een bijdrage aan deze ambitie.

In het rapport Geneesmiddelen en waterkwaliteit schetste het RIVM de complexe problematiek rondom waterkwaliteit en resten van geneesmiddelen.. Geneesmiddelenresten worden aangetroffen in oppervlakte- en grondwater, gebruikt voor de productie van drinkwater. Resten van geneesmiddelen kunnen schade toebrengen aan bijvoorbeeld waterkreeftjes en vissen.

Tijdens de bijeenkomst op 28 november is er speciale aandacht voor ervaring uit de praktijk. Deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen handvatten om invulling te geven aan de intentieverklaring. De bijeenkomst vindt plaats in Domus Medica te Utrecht. Er zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar. Aanmelden is nog mogelijk. 

Door: Redactie Nationale Zorggids