Logo_logo_reumafonds

Elke dag krijgen 700 mensen de diagnose reuma. In totaal kampen 2 miljoen Nederlanders met een vorm van reuma. Dat is één op de negen Nederlanders. Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Ruim twee derde van de reumapatiënten wordt dagelijks beperkt door pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit. Mede daardoor heeft ruimt de helft van de reumapatiënten geen betaalde baan. Dit stelt het Reumafonds op basis van een grootschalig onderzoek ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan, zo meldt het fonds.

Door veel onderzoek en verbetering in de behandeling van reuma is het ‘typerende beeld’ van reumapatiënten met kromme vingers of zittend in een rolstoel achterhaald. Reuma is nu een onzichtbare ziekte, maar heeft nog steeds grote impact op het dagelijks leven. 69 procent van de patiënten heeft problemen bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals het doen van boodschappen, de kinderen aankleden of fietsen naar het werk. Reuma staat in ziektelast op de zevende plaats van aandoeningen.

Mensen met reuma scoren lager op kwaliteit van leven in vergelijking met andere Nederlanders. Doordat de beperkingen meestal niet zichtbaar zijn, zorgt deze grillige ziekte voor veel onbegrip in de (directe) omgeving. De helft van alle reumapatiënten ervaart onbegrip op het werk, maar ook bij maatschappelijke instanties en vrienden. Van alle mensen met een reumatische aandoening geeft 54 procent aan eenzaam te zijn.

Reumapatiënten kampen niet alleen met beperkingen in hun kwaliteit van leven, onbegrip en eenzaamheid, ook de financiële impact van de ziekte is groot. De helft van de reumapatiënten tussen de 40 en 65 jaar heeft geen betaalde baan, maar wel hoge zorgkosten die voor eigen rekening komen. Die kosten zijn de laatste jaren gestegen, mede door de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in 2014. 65 procent van de patiënten gebruikt medicijnen en ruim een derde heeft fysiotherapie nodig.

Met name vanwege deze behandelingen kiest negen op de tien reumapatiënten voor een aanvullende verzekering. Lodewijk Ridderbos, directeur Reumafonds: “Wij doen een dringend beroep op overheid en zorgverzekeraars om met een compensatie te komen voor deze zorgkosten door bijvoorbeeld verlaging van het eigen risico en te zorgen voor een goed aanbod van oefen- en fysiotherapie in zowel het basis- als het aanvullende pakket.” 

Door: Redactie Nationale Zorggids