Normal_teek

Teken komen in de natuur voor. Soms kunnen teken ziekteverwekkers overbrengen, zoals de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Het is mogelijk om in de natuur het risico op de ziekte van Lyme te verkleinen. Dat kan op twee manieren: of het aantal teken verminderen, of zorgen dat mensen minder in aanraking komen met teken. Voor beide opties is het nodig dat natuurbeheerders naast activiteiten in het kader van natuurbehoud en biodiversiteit, ook nadenken over gezondheid. Op het symposium Tick Tactics presenteren RIVM, WUR en AMC de laatste resultaten over de preventie van de ziekte van Lyme. Dat meldt het RIVM.

Verschillende deskundigen hebben de kennis over de levenscyclus van teken en de Borrelia-bacterie in een nieuw boek verzameld. De Borrelia-bacterie veroorzaakt de ziekte van Lyme bij de mens. Er bestaan echter verschillende soorten van deze bacterie die verschillende vormen van Lymeziekte veroorzaken. De bacteriën hebben een levenscyclus die net iets verschillend is. De ene soort kan zich beter vermenigvuldigen in merels, anderen in kleine knaagdieren. Door alle bestaande kennis te bundelen ontstaan nieuwe inzichten en aanknopingspunten om het aantal teken in de natuur te verminderen. Zo komt bijvoorbeeld naar voren dat herten voor een belangrijk deel bepalen hoeveel teken er in een gebied voorkomen.

Nu er meer kennis is over de Borrelia-bacterie, geeft dit meer zicht op mogelijke interventies om tekenbeten in de natuur tegen te gaan. Dat kan op twee manieren. Allereerst zijn er mogelijkheden om te zorgen dat er minder teken in gebieden voorkomen waar veel mensen recreëren (bijvoorbeeld bij picknickplaatsen of campings). Bijvoorbeeld door het weren van reeën of gebieden laten begrazen door schapen. Anderzijds is het ook mogelijk om te zorgen dat mensen zichzelf minder laten blootstellen. Maatregelen die hierbij passen zijn het dragen van bedekkende of tekenwerende kleding of mensen alleen op de paden laten wandelen.

Op 13 en 14 december 2016 organiseren de Wageningen Universiteit (WUR), het AMC en RIVM een tweedaags symposium over natuurbeheer en het voorkomen van de ziekte van Lyme. Verschillende deskundigen presenteren kennis over de ecologie van teken, de Borrelia-bacterie en de nieuwste inzichten in het voorkomen van teken(beten). Verschillende belanghebbenden discussiëren over de (on)mogelijkheden voor interventies binnen het natuurbeheer. Ook wordt het boek “Ecology and Prevention of Lyme Borreliosis” gepresenteerd en overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid.

Door: Redactie Nationale Zorggids