Normal_kunstgras_voetbal

Het kabinet zal in lijn met het RIVM-advies binnen de Europese Unie inzetten op het verlagen van de wettelijke normen voor PAK’s in rubbergranulaat. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu schrijven dat in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de onderzoeken van het RIVM naar rubbergranulaat en rubbertegels. Dat meldt Rijksoverheid. 

Het RIVM concludeert dat het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig is. Uit het onderzoek is gebleken dat wat nu in het rubbergranulaat wordt gevonden aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak's) dicht bij de strengere norm voor consumentenproducten ligt en geen aanleiding geeft tot zorg.

Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Rubbergranulaat moet momenteel voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100 tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s van het onderzochte rubbergranulaat ligt iets boven de norm voor consumentenproducten. Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is. 

Door: Redactie Nationale Zorggids